Kypření meziřádků u širokořádkových plodin jako je kukuřice a cukrová řepa se kvapem blíží. Meziřádková kultivace u těchto plodin je jednou z mála možností intenzifikace pěstování a zvýšení výnosu. V dnešní reportáží vám představíme dva druhy meziřádkových kypřičů ROW-MASTER českého výrobce zemědělské techniky BEDNAR.

Podpěrná kola každé pracovní jednotky s nastavením pracovní hloubky jednotek

Narušení půdního škraloupu znamená více vzduchu pro porost cukrové řepy

ROW-MASTER RN_S

Meziřádkový kypřič (plečka) s označením RN_S je určený k narušení půdního škraloupu a regulaci plevelů a plevelné řepy primárně v porostech cukrové řepy. U kypřiče lze zvolit různé pracovní orgány v závislosti na stupni zapojení porostu a požadované intenzitě operace. Konkrétně lze zvolit pružné prutové brány, dláta, šípové radličky nebo přihrnovacími radličky.

Plečka ROW-MASTER RN_S se vyrábí ve čtyřech provedeních, v pracovních záběrech od 3 metrů až do 12 metrů. Doporučený výkon tažného prostředku se pohybuje dle pracovní šířky a půdních podmínkách od 60 do 160 koní. Všechny modely RN_S mají světlou výškou rámu 42 cm a jsou určeny pro kultivaci meziřádků cukrové řepy se vzdáleností 45–50 cm. Pracovní hloubku lze nastavit od 2 do 10 cm a na každém vozíku individuálně.

Masivní rám s vysokou světlostí umožňuje kypření i ve vysokém porostu

ROW-MASTER má bezúdržbový paralelogramový závěs jednotek s opěrným hloubkovým kolem

ROW-MASTER RN

Pro zpracování meziřadí v porostech kukuřice, slunečnice, cukrové řepy a jiných řádkových plodin je určený univerzální meziřádkový kypřič. Jeho masivní rám s vysokou světlostí 80 cm umožňuje kypření i ve vysokém porostu.

Univerzální plečka se vyrábí ve třech provedeních o pracovním záběru od 4,8 do 9,6 metru. Pracovní hloubku lze nastavit od 2 do 12 cm. Doporučený výkon tažného prostředku je 60 až 150 koní dle půdních podmínek a samozřejmě zvoleném pracovním záběru. Kypřič je určen pro plečkování širokořádkových plodin s variabilním nastavením pro meziřádkové vzdálenosti 45, 50, 60, 70, 75 a 80 cm.

PLUSY U OBOU MEZIŘÁDKOVÝCH KYPŘIČŮ

Každá pracovní jednotka pracuje na paralelogramu uloženém na silentblocích. Toto unikátní bezúdržbové řešení vytváří neustálý přítlak na opěrné kolo a zlepšuje vstup pracovních částí do půdy. Na přání zákazníka můžou být plečky vybaveny snímací optikou CultiCam, která je schopna navádět pracovní jednotky již od raného vzcházení porostu a významně zvyšuje produktivitu a komfort práce.

ko Upravit tento text změníte.

CultiCam zvládá plečku navádět již od 2 pravých lístků

Přesné optické navádění systému CultiCam

S námi je radost hospodařit
marketing@bednar.com
BEDNAR FMT s.r.o.

GALERIE