Obchod s komoditami

Novým směrem v rozvoji podnikání je obchod se zemědělskými komoditami. V rámci této činnosti společnost vlastní skladovací kapacity na 20 000 tun komodit, které neustále rozšiřuje a modernizuje. V roce 2011 společnost zrekonstruovala vojenské sklady a vybavila je technologií podlahového provzdušňování čímž zvýšila skladovací kapacitu o 4 000 tun. Firma má dlouholeté zkušenosti s posklizňovou úpravou komodit ze své farmy a proto se rozhodla nabídnout služby sušení, čištění, uskladnění komodit a následné zobchodování i pro své zákazníky. Díky moderní technologii dosahuje vysoké pohotovosti zejména v období žňové sklizně a reaguje tak flexibilně na požadavky zákazníka. V obchodování s komoditami se zaměřujeme na tradiční plodiny jako jsou pšenice krmná / potravinářská, ječmen krmný, kukuřice, řepka olejka.

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba je prováděna na výměře 2 500ha. Převážně je půda využívána k pěstování řepky, kukuřice, ječmene, pšenice a máku. Celková produkce zemědělských komodit činní 12 500 tun ročně. Pouze 100 ha z celkové výměry je využíváno jako pastviny pro masný skot. V současné době stádo masného skotu tvoří 300 kusů.