Pluhy

Příprava seťové lože

Zpracování strniště

Setí