Zpracování půdy

Setí

Kombajnová sklizeň

Sklizeň pícnin

Sklizeň řezačkou

Lisování do vaku a šrotování

Aplikace statkových hnojiv

Doprava a manipulace

Ostatní