Společnost BEDNAR představila zemědělcům svůj první secí stroj v roce 2011. Od té doby opustily výrobní závod v Rychnově nad Kněžnou již stovky secích strojů OMEGA o různých pracovních záběrech a s různou výbavou. Poptávka celosvětově neustále roste. Z tohoto důvodu je na montáži secím strojům BEDNAR OMEGA věnována speciální péče.

Tak jak se český výrobce BEDNAR vyvíjí a roste, tak se intenzivně pracuje nejen na novinkách, ale hlavně na inovacích secích strojů OMEGA, a to zejména v oblasti řídících systémů a elektroniky. Osvědčená koncepce secího stroje zůstává. V dnešní reportáži jsme si pro vás připravili souhrn hlavních výhod, které dělají ze secích strojů BEDNAR OMEGA skutečně oblíbené a spolehlivé pomocníky.

OMEGA – SECÍ STROJE PRO KAŽDÉHO FARMÁŘE

Celkem se secí stroje OMEGA vyrábí v osmi různých variantách s pracovním záběrem od tří do osmi metrů, součástí těchto variant je i pevné provedení pracovního záběru čtyři metry (označení RL nebo RFL), které je populární v zemích, kde není přepravní šířka stroje limitována na tři metry.

OMEGA OO_L s jednokomorovém zásobníkem o pracovních záběrech 3 až 8 metrů

OMEGA OO_FL je dostupná v pracovním záběru 4 až 6 metrů s dvoukomorovým zásobníkem

Na úvod je potřeba zmínit, že modelová řada secích strojů OMEGA zahrnuje dvě různá provedení – modely OO_L a OO_FL. Základní rozdíl mezi jednotlivými modely spočívá v zásobníku. OMEGA OO_L je vybavena jednokomorovým přetlakovým zásobníkem. Oproti tomu modely OO_FL (písmeno „F“ v názvu znamená „Ferti“, tedy hnojivo) mají dvoukomorový přetlakový zásobník, který je určen pro přímý výsev osiva s hnojivem během jednoho přejezdu.

JAKÉ JSOU TEDY HLAVNÍ DŮVODY, PROČ ZEMĚDĚLCI SÁZÍ NA TYTO STROJE? TO SE DOZVÍTE NÍŽE. PŘINÁŠÍME VÁM 10 DŮVODŮ, PROČ MAJÍ SECÍ STROJE OMEGA ZASLOUŽENÝ NÁSKOK PŘED KONKURENCÍ.

  1. HYDRAULICKY STAVITELNÁ OJ

U strojů na zpracování půdy se osvědčilo řešení v podobě hydraulicky stavitelné oje, proto tuto možnost výbavy nabízíme i u secích strojů OMEGA. Hlavní výhodou tohoto řešení je dokonalé kopírování terénu v plovoucí poloze a zvýšení komfortu spouštění a zvedání stroje na souvratích.

  1. PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘED DISKOVOU SEKCÍ

Ne vždy se podaří v závislosti na podmínkách zakládat porost do kvalitně připravené půdy. U strojů OMEGA nabízíme možnost osazení předním pneumatikovým pěchem Frontpack nebo páskovým smykem Crushbar. Hlavní předností ve srovnání s konkurenčními výrobci je, že si zákazník může vybrat obě varianty a osadit je společně na jednom stroji.

V přední části může být pro prvotní rovnání povrchu osazen pneumatikový pěch Frontpack nebo hydraulicky stavitelný páskový smyk Crushbar, možná je i kombinace obou výbav

Diskovou sekci lze osadit dvěma typy disků – zubatými nebo typem Agressive, obě varianty mají průměr 460 × 5 mm. Disková sekce je hydraulicky nastavitelná z kabiny traktoru

3. DISKOVÁ PRACOVNÍ SEKCE DO „X“

Disková pracovní sekce má disky uloženy do tvaru „X“. Díky tomuto řešení secí stroje BEDNAR drží stopu v ose traktoru a takzvaně nedriftují. Nedochází k nechtěnému přesévání a stroj pracuje v celém pracovním záběru.

4. UNIKÁTNÍ COULTEROVÁ PRACOVNÍ SEKCE

To, co secí stroje BEDNAR odlišuje, je bezesporu jejich pracovní sekce za diskovou sekcí. Tuto sekci lze osadit oblíbenými PROFI coultery pro ještě lepší přípravu půdy, TURBO coultery pro vytváření drážky pro secí botky v případě přímého setí nebo přihnojovacími FERTI coultery.

Během jarního založení porostů je vhodné využít pouze PROFI coulterovou pracovní sekci – ve vlhké půdě tak nedochází k vytváření nežádoucích hrud

Pro letní zakládání porostů je vhodné využít všechny pracovní sekce – PROFI coulterová sekce napomáhá rozdrobení hrud a nařezání posklizňových zbytků

5. OFFSETOVÝ PNEUMATIKOVÝ PĚCH

Velký průměr, šířka kol pěchu a jejich offsetové uložení zvyšuje průchodnost secího stroje, výhoda tohoto řešení je pozorovatelná obzvláště při setí za vlhka.

6. UCHYCENÍ SECÍCH BOTEK NA PARALELOGRAMU

Jak se zaseje, tak se sklidí. Rovnoměrné vzcházení porostu je důležité pro následné agrotechnické operace. U secích strojů OMEGA si můžete být jisti uložením osiva ve stejné hloubce v celém pracovním záběru stroje díky uchycení secích botek na paralelogramu.

Uchycení secí botky na paralelogramu napomáhá výbornému kopírování terénu

Výsledkem tohoto systému je, že jednotlivé secí botky ukládají osivo rovnoměrně do stejné hloubky

7. VOLITELNÁ MEZIŘÁDKOVÁ VZDÁLENOST

Většina výrobců secích strojů nabízí pouze meziřádkovou vzdálenost okolo 15–16 centimetrů. BEDNAR vám dává na výběr. Je možné zvolit z meziřádkové vzdálenosti secích botek 16,7 centimetru nebo i 12,5 centimetru. Pokusy ukázaly, že při setí plodin v meziřádkové vzdálenosti 12,5 centimetru dochází k jejich lepšímu zapojení.

Meziřádková vzdálenost porostů 12,5 cm se na základě testů ukázala jako lepší varianta pro lepší zapojení porostů

Provedení 16,7 cm je vhodné pro technologie, kde se na povrchu nachází větší množství posklizňových zbytků z důvodu lepší průchodnosti

8. PŘETLAKOVÉ PROVEDENÍ ZÁSOBNÍKU

Všechny secí stroje OMEGA jsou osazeny přetlakovými zásobníky pro dokonalou přesnost výsevu a aplikace hnojiva i při vyšších dávkách. U modelů OO_L jsou k dispozici zásobníky o objemu 2 800 až 3 500 litrů. Modely OO_FL nabízí dělené dvoukomorové zásobníky o objemu 4 000 až 5 000 litrů.

9. JEDNODUCHÁ KALIBRACE

Secí stroje OMEGA byly vyvíjeny i s ohledem na obsluhu tak, aby byla snadná a komfortní. Snadná je i kalibrace osiva, která probíhá v zadní části stroje pomocí trubice, pod kterou se snadnou umístí pytlík pro kalibraci. Nemusíte se tak pohybovat po diskové pracovní sekci a provádět kalibraci pod zásobníkem.

Secí stroje OMEGA myslí na komfort obsluhy. Kalibrace výsevku probíhá jednoduše v zadní části stroje za secími botkami pomocí trubice

Do drážky se jednoduše umístí kalibrační vak, spustí se výsevní ústrojí pomocí tlačítek kalibrace, které jsou taktéž umístěny v této části stroje

10. SECÍ STROJE REAGUJÍCÍ NA MODERNÍ TRENDY

Univerzálnost. To je hlavní přednost secích strojů OMEGA ať už zakládáte porosty v konvenční nebo minimalizační technologii. Secí stroje OMEGA lze navíc osadit i výsevní jednotkou ALFA-DRILL. Ta umožnuje například výsev hlavních plodin s pomocnými plodinami nebo aplikaci dvou typů hnojiv během jednoho přejezdu společně s výsevem. Velmi výhodná je také možnost výsevu do různých hloubek během jednoho přejezdu, a to při zakládání různých kombinací plodin. Díky unikátní coulterové pracovní sekci lze také velmi jednoduše provádět výsev plodin i do porostů vzrostlých meziplodin.

Založení dvouřádků řepky ozimé s roztečí 25 cm a s šířkou meziřádku 50 cm zajišťuje eliminaci vnitrodruhové konkurence rostlin ozimé řepky a optimalizuje prostor pro vývoj rostliny

Meziplodiny jsou moderním trendem v současné agrotechnice z hlediska jejich pozitivních vlastností. Vysoký přítlak na secí botky umožnuje zakládání porostů, např. obilovin, napřímo do vzrostlé meziplodiny

Podívejte se, že uvedené důvody výše jsou opravdu to, co naši zákazníci u secích strojů OMEGA oceňují.

GALERIE