Solitair

Koncept – Lemken Solitair

Současná situace v rostlinné výrobě vyžaduje vyšší efektivitu zemědělský strojů, stroje s možností kombinace s jinými stroji a rychlejší, jednodušší a bezpečnější přepravu. Široká škála secích strojů Lemken Solitair nabízí efektivní způsob setí. Pneumatické secí stroje Lemken Solitair 8, 9, 10 a 12 jsou možné jak v nesené verzi, polonesené a tažené verzi. Pracovní záběry od 3 – 12 metrů jsou předpokladem pro ekonomický úspěch na farmách všech typů a velikostí. Kromě použití secích strojů Lemken Solitair 8 a 9 v secích kombinacích, je možné tyto stroje provozovat i samostatně. Zásobník na osivo do 1100 litrů po 5800 zajišťuje optimální výkon pro každý secí stroj.

Různé metody setí

Konvenční nebo minimální zpracování půdy

V závislosti na předchozí plodine, rotaci plodin, počasí a sklizňových podmínkách může změna způsobu zpracování půdy a setí vést ke značné úspoře nákladů. Lemken Solitair s dvojitým výsevním diskem je ideální pro minimální a konvenční zpracování půdy. Nesymetrická pozice dvojitých výsevních disků poskytuje maximální vzádlenost mezi výsevními disky, což zabraňuje ucpávání. Kopírovací a přítlačné kolo garantuje precizní uložení osiva. Ve vlhkých a suchých podmínkách dvojdisková výsevní botka poskytuje optimální uložení osiva a zakrytí, které je ideálním předpokladem pro vyrovnaný růst rostlin. Optimální secí kombinace pro systém minimálního zpracování půdy je Solitair v kombinaci s diskovým podmítačem nebo kompaktními diskovými branami. Tyto kombinace jsou ideální pro zrpacování půdy v celemé záběru, intenzivně zamíchají, dobře rozdrobí a poskytunou důležité zpětné utužení přes uložením osiva. Navíc kombinace pro minimální zpracování půdy dovolují vysoké pracovní rychlosti na poli.

Solitair 8

Univerzálně použitelný pneumatický secí stroj

 • pneumatický secí stroj s mechanickým pohonem výsevní hřídele
 • velmi vhodné pro konvenční i minimální systémy zpracování půdy
 • možné v pracovních záběrech 3 a 4 metry
 • dvojitý disk a přítlačné kolečko
 • ovládací panel Lemken Easytronic umožňuje ovládat veškeré funkce včetně kalibrace
 • hydraulicky poháněný, variabilní ventilátor pro dopravu osiva
 • výsevní hlavy jsou umístěny mimo zásobní osiva přímo na výsevní lištou
 • možný vpředu nesený zásobník osiva, jednoduše plnitelný do objemu až 1850 litrů
 • kompatibilní s pasivními i aktivními stroji pro přípravu seťového lože

 

Základní vybavení

 • Ovládací panel Lemken Solitronic
 • Hydrualicky poháněný ventilátor
 • Víko zásobníku dopředu sklopné
 • Zásobník osiva s venku umístěnými rozdělovači osiva
 • Síto v zásobníku
 • Filtr prachu
 • Mechanicky poháněná výsevní hřídel
 • Odstavná noha
 • Digitální váha s kufříkem
 • Možné vybavit dvojdiskovou výsevní botkou nebo jednodiskovou botkou
 • Meziřádková vzdálenost na přáná 125, 150 nebo 175 mm

 

Volitelné příslušenství

 • zařízení pro palubní počítač Solitronic
 • kolejové meziřádky
 • kontroloa koejových meziřádku
 • vypínání jednotlivých výsevních sekcí
 • zavlačovače
 • tvrdokovové stěrky pro dvojdiskovou výsevní botku
 • preemergentní značkovače
 • pracovní osvětlení
 • podvozek
 • a mnoho dalšího

 

 

Solitair 9

Univerzálně použitelný pneumatický secí stroj

 • velmi vhodné pro konvenční i minimální systémy zpracování půdy
 • kompatibilní s pasivními i aktivními stroji pro přípravu seťového lože
 • možné v pracovních záběrech 3 a 4 metry
 • může být používáno také v tažené solo verzi
 • dvojitý disk a přítlačné kolečko s možností výběru meziřádkové vzdálenosti
 • ovládací panel Lemken Solitronic umožňuje ovládat veškeré funkce včetně kalbrace
 • hydraulicky poháněný, variabilní ventilátor pro dopravu osiva
 • výsevní hlavy jsou umístěny mimo zásobní osiva přímo na výsevní lištou
 • možný vpředu nesený zásobník osiva, jednoduše plnitelný do objemu až 1850 litrů
 • elektricky poháněná výsevní hřídel se snímáním rychlosti pojezdu od impulsního kola

 

Základní výbava

 • Ovládací panel Lemken Solitronic
 • Hydrualicky poháněný ventilátor
 • Víko zásobníku dopředu sklopné
 • Zásobník osiva s venku umístěnými rozdělovači osiva
 • Síto v zásobníku
 • Filtr prachu
 • Elektricky poháněná výsevní hřídel
 • Odstavná noha
 • Digitální váha s kufříkem
 • Možné vybavit dvojdiskovou výsevní botkou nebo jednodiskovou botkou
 • Meziřádková vzdálenost na přáná 125, 150 nebo 175 mm

 

Volitelné příslušenství

 • zařízení pro palubní počítač Solitronic s komunikací s GPS
 • kolejové meziřádky
 • kontroloa kolejových meziřádku
 • vypínání jednotlivých výsevních sekcí
 • zavlačovače
 • tvrdokovové stěrky pro dvojdiskovou výsevní botku
 • preemergentní značkovače
 • pracovní osvětlení
 • podvozek
 • a mnoho dalšího

 

Solitair 9 K

Pneumatický secí stroj pro vysoké výkony

 • sklopná verze pro jednodušší dopravu na přepravní šířku do 3 metrů
 • dostupné v pracovních záběrech od 4 – 6 metrů, nesené i polonesené
 • kompatibilní s pasivními i aktivními stroji pro přípravu seťového lože
 • může být používáno také v tažené solo verzi
 • dvojitý disk a přítlačné kolečko s možností výběru meziřádkové vzdálenosti
 • ovládací panel Lemken Solitronic umožňuje ovládat veškeré funkce včetně kalbrace
 • elektricky poháněná výsevní hřídel se snímáním rychlosti pojezdu od impulsního kola

 

Základní výbava

 • Ovládací panel Lemken Solitronic
 • Hydrualicky poháněný ventilátor
 • Víko zásobníku dopředu sklopné
 • Zásobník osiva s venku umístěnými rozdělovači osiva
 • Síto v zásobníku
 • Filtr prachu
 • Elektricky poháněná výsevní hřídel
 • Odstavná noha
 • Zadní osvětlení
 • Digitální váha s kufříkem
 • Možné vybavit dvojdiskovou výsevní botkou nebo jednodiskovou botkou
 • Meziřádková vzdálenost na přáná 125, 150 nebo 175 mm

 

Volitelná výbava

 • zařízení pro palubní počítač Solitronic
 • kolejové meziřádky
 • kontroloa kolejových meziřádku
 • vypínání jednotlivých výsevních sekcí
 • zavlačovače
 • tvrdokovové stěrky pro dvojdiskovou výsevní botku
 • preemergentní značkovače
 • pracovní osvětlení
 • podvozek
 • a mnoho dalšího

 

Solitair 10 K

Pneumatický secí stroj pro vysoké výkony

 • pneumatický secí stroj pro velké podniky
 • tažené stroje o pracovním záběru 4 – 6 metrů
 • velký zásobník na osivo o objemu 5800 litrů
 • může být použita v kombinaci s rotačními branami Zirkon 10
 • hydraulicky sklopné na méně než 3 metry
 • dvojitý disk a přítlačné kolečko s možností výběru meziřádkové vzdálenosti
 • ovládací panel Lemken Solitronic umožňuje ovládat veškeré funkce včetně kalbrace
 • Široká kola 700/50-30,5 jako standard pomájí redukovat tlak na půdu

 

Základní výbava

 • Ovládací panel Lemke Solitronic
 • Hydraulicky poháněný ventilátor
 • Víko zásobníku na bok sklopné
 • Podvoze s velkými koly
 • Zásobník osiva s venku umístěnými rozdělovači osiva
 • Síto v zásobníku
 • Elektricky poháněná výsevní hřídel
 • Digitální váha s kufříkem
 • Možné vybavit dvojdiskovou výsevní botkou nebo jednodiskovou botkou
 • Meziřádková vzdálenost na přáná 125, 150 nebo 175 mm

 

Volitelná výbava

 • vzduchové brzdy
 • zařízení pro palubní počítač Solitronic s komunikací s GPS
 • kolejové meziřádky
 • kontroloa kolejových meziřádku
 • vypínání jednotlivých výsevních sekcí
 • zavlačovače
 • tvrdokovové stěrky pro dvojdiskovou výsevní botku
 • preemergentní značkovače
 • pracovní osvětlení

 

Solitair 12 K

Univerzálně použitelný pneumatický secí stroj

 • pneumatický secí stroj pro velké podniky
 • energeticky přijatelný tažný prostředek
 • tažený secí stroj o možných záběrech od 8 – 12 metrů
 • hydraulicky sklopné na méně než metry celkové šířky
 • dvojitý disk a přítlačné kolečko s možností výběru meziřádkové vzdálenosti
 • ovládací panel Lemken Solitronic umožňuje ovládat veškeré funkce včetně kalbrace
 • velký zásobník na osivo o objemu 5800 litrů
 • jedinečný systém hydraulického přítlaku na výsevní lištu, které umožňuje skvělé kopírování po celém velkém pracovním záběru

 

Základní výbava

 • Ovládací panel Lemke Solitronic
 • Hydraulicky poháněný ventilátor
 • Víko zásobníku na bok sklopné
 • Podvoze s velkými koly
 • Zásobník osiva s venku umístěnými rozdělovači osiva
 • Síto v zásobníku
 • Elektricky poháněná výsevní hřídel
 • Digitální váha s kufříkem
 • Možné vybavit dvojdiskovou výsevní botkou nebo jednodiskovou botkou
 • Meziřádková vzdálenost na přáná 125, 150 nebo 175 mm

 

Volitelná výbava

 • vzduchové brzdy
 • zařízení pro palubní počítač Solitronic s komunikací s GPS
 • kolejové meziřádky
 • kontroloa kolejových meziřádku
 • vypínání jednotlivých výsevních sekcí
 • zavlačovače
 • tvrdokovové stěrky pro dvojdiskovou výsevní botku
 • preemergentní značkovače
 • pracovní osvětlení

Lemken Solitair 8

8/300

8/400

Pracovní záběr v cm

300

400

Počet výsevních botek

24

32

Meziřádková vzdálenost v mm

125

125

Hmotnost prázdného stroje v kg DS/ES

1050/924

1500/982

Objem zásobníku

1100

1500

Lemken Solitair 9

9/300

9/400

9/450

Pracovní záběr v cm

300

400

450

Počet výsevních botek

24

32

36

Meziřádková vzdálenost v mm

125

125

125

Hmotnost prázdného stroje v kg DS/ES

1050/924

1500/982

1230/1041

Objem zásobníku

1100

volitelně 1500

1500

volitelně 1850

1850

Lemken Solitair 9 K – sklopné

9/400 K

9/450 K

9/500 K

9/600 K

Pracovní záběr v cm

400

450

500

600

Počet výsevních botek

32

36

40

48

Meziřádková vzdálenost v mm

125

125

125

125

Hmotnost prázdného stroje v kg DS/ES

1200/1032

1280/1091

1360/1150

1520/1268

Objem zásobníku

1500

1850

1850

1850

Lemken Solitair 9 KA – sklopné, polonesené

9/400 KA

9/450 KA

9/500 KA

9/600 KA

Pracovní záběr v cm

400

450

500

600

Počet výsevních botek

32

36

40

48

Meziřádková vzdálenost v mm

125

125

125

125

Hmotnost prázdného stroje v kg DS/ES

1280/1112

1370/1181

1510/1300

1690/1438

Objem zásobníku

2300

2300

2300

2300

Lemken Solitair 10 K – sklopné, polonesené

10/400 K

10/450 K

10/500 K

10/600 K

Pracovní záběr v cm

400

450

500

600

Počet výsevních botek

32

36

40

48

Meziřádková vzdálenost v mm

125

125

125

125

Hmotnost prázdného stroje v kg DS

4144

4144

4262

4380

Objem zásobníku v l

5800

5800

5800

5800

Lemken Solitair 12 K – sklopné, polonesené

12/800 K

12/900 K

12/1000 K

12/1200 K

Pracovní záběr v cm

800

900

1000

1200

Počet výsevních botek

64

72

80

96

Meziřádková vzdálenost v mm

125

125

125

125

Hmotnost prázdného stroje v kg DS

4650

4740

4920

5330

Objem zásobníku v l

5800

5800

5800

5800

*DS – dvojdisková secí botka, ES – jednodisková secí botka