Jantar

Secí technika nové dimenze

Koncepce

Pro největší zemědělské farmy a podniky, které chtějí zkrátit dobu setí na minimum při zachování vysoké kvality práce je určen secí stroj Lemken Jantar 12. Pneumatický secí stroj Lemken Jantar 12 s krátkými disky Heliodor pro přípravu seťového lože kombinuje nejvyšší mechanickou oddolnost s přesný setím a hnojením. Tento způsobe setí je možné použít jak v systémech s konvenčním, tak minimálním zpracování půdy. Zejména v oblastech s vysokým podílem rostlinných zbytků ukáže systém krátkého disku Heliodor svou sílu. V krátkém a kompaktním provedení dokaží rozmnělnit a zamíchít půdu, a to i v těžkých půdách. Velký objem zásobníku zrna a přesné uložení osiva zaručuje vysoký a bezproblémový výkon ve všech sektorech, jakou jsou služby zemědělcům.

Intenzivní míchání a setí v jednom přejezdu

  • Secí stroj Lemken Jantar 12 s krátkými disky Helidor je určen pro intenzivní přípravu seťového lože a přesného uložení osiva i hnojiva.
  • Zásobník osiva o objemu 12 200 litrů, trojitě rozdělený pro možnost kombinace plnění osivem a hnojivem dle potřeby
  • Dvojdisková výsevní botka s přítlačným a kopírovacím kolečkem umožňuje vysokou rychlost setí
  • elektrický pohon výsevní hřídele umožňuje dávkování osiva již od nízkých hodnot
  • Palubní počítač Lemken MultiSeed sleduje všechny provozní funkce stroje

Vozík na osivo Lemken Jantar

Délka v cm Šířka v cm

Výška k zábradlí / otvoru násypky v cm

Hmotnost v kg (prázdné)

Rozměry plnícího otvoru

Objem v l

630

300

412/285

4020

258*120

12200

Heliodor 12

800 DS

900 DS

1000 DS

1200 DS

Pracovní záběr v cm

800

900

1000

1200

Hmotnost v kg

11000

12000

12900

14700

Počet disků

64

72

80

96

Rozestup disků v cm

12,5

12,5

12,5

12,5

Rozestup secích botek v cm

15

15

15

15

Počet secích botek

54

60

68

80

Rozestup botek pro hnojivo

30

30

30

30

Počet botek na hnojivo

37

30

34

40