STRIP MASTER EN

  • STRIP MASTER EN je řádkový kypřič, který zpracovává půdu v pásech 75cm (70cm) do hloubky až 35 cm. Stroj vyniká dokonalým zpracováním řádků a vyčištěním těchto řádků od rostlinných zbytků, a to i od velkého množství posklizňových zbytků např.po sklizni kukuřice na zrno.
  • Stroj STRIP MASTER EN je vhodný do technologie zpracování půdy pro ochranu půdy před vodní a větrnou erozí.
  • Stroj umožňuje aplikaci jak minerálních, tak tekutých hnojiv včetně kejdy nebo digestátu z bioplynových stanic a to do dvou vrstev.
  • Více informací: https://www.bednar.com/strip-master/