ROW-MASTER RN_S

  • ROW-MASTER RN_S je meziřádkový kypřič určený k narušení půdního škraloupu a regulaci plevelů v porostu cukrové řepy.
  • Kypřič má různé pracovní části (radličky, dláta, přihrnovací radličky) s rozlišnou variabilitou nastavení tak, aby bylo možné reagovat na aktuální půdní podmínky a velikost porostu.
  • Každá pracovní jednotka pracuje na paralelogramu uloženým na silentblocích. Toto unikátní, bezúdržbové řešení vytváří neustálý přítlak na opěrné kolo.
  • Stroj může být vybaven snímací optikou CultiCam, která je schopná navádění stroje již od dvou pravých listů cukrové řepy, což umožňuje velmi rané meziřádkové kypření.
  • Více informací: https://www.bednar.com/row-master-rn_s/

ROW-MASTER RN

  • ROW-MASTER RN je univerzální meziřádkový kypřič určený pro narušení půdního škraloupu v porostu kukuřice, slunečnice, cukrové řepy a jiných řádkových plodin.
  • Masivní rám s vysokou světlostí umožňuje kypření i ve vysokém porostu. Každá pracovní jednotka pracuje na paralelogramu uloženým na silentblocích. Toto unikátní bezúdržbové řešení vytváří neustálý přítlak na opěrné kolo a zlepšuje vstup pracovních částí do půdy.
  • Stroj může být vybaven snímací optikou CultiCam, která je schopná navádět stroj již od raného vzcházení porostu.
  • Více informací: https://www.bednar.com/row-master-rn/