Překládací vozy firmy Annaburger představují nové měřítko výkonnosti a univerzality v oblasti překládání obilovin při sklizni. Rozsáhlá měření prováděná v předních evropských zemědělských státech ukázala, že je možno zvýšit výkon moderních sklízecích mlátiček díky vyprazdňování obilí za jízdy do překládacích vozů.

Nová dimenze ve sklizni obilovin

Překládací vozy firmy Annaburger představují nové měřítko výkonnosti a univerzality v oblasti překládání obilovin při sklizni. Rozsáhlá měření prováděná v předních evropských zemědělských státech ukázala, že je možno zvýšit výkon moderních sklízecích mlátiček díky vyprazdňování obilí za jízdy do překládacích vozů. Díky tomu je možno zvednout výkon mlátiček až o 25% oproti situaci, kdy mlátička stojí na souvrati. Ve spolupráci firmy CRS Marketing s.r.o., firmy Daňhel s.r.o. a firmy Annaburger vznikl koncept,  který vyústil v konstrukci a výrobu jednoho z “nejvýkonějších překládacích vozů” na trhu ve světě.

Zásobník je vybaven ležícím šnekem o velkém průměru, který je poháněn ze zadní části vozu. Díky tomu se uvolnil prostor vpředu pro velkokapacitní vynášecí šnek o průměru 550 mm. Vůz tak dostal  neskutečné parametry při překládání. U obilí činí výkon při překládání 15 m3/min, což lze nazvat ” světovým rekordem”. Seriová výroba tohoto speciálu byla zahájena již na začátku roku 2004. Vedle speciálního překládacího vozu existuje rovněž nástavba na výměnný systém Multi Land Plus, u které zákazník ušetří více jak 50% pořizovací ceny za jednoúčelový stroj.

 

   HTS 20.16  

   HTS 22.16  

   HTS 29.16  

   HTS 33.16  

Celková hmotnost (t)

20

22

29

33

Provedení náprav

Tandem

Tandem

Tridem

Tridem

Objem vozu (m3)

25

28

33

36

Průměr vynášecího šneku (mm)  

550

550

550

550

Překládací výkon (t/min)

15

15

15

15