OSVĚDČENÁ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A INOVACE U ŠIROKOZÁBĚROVÝCH DISKOVÝCH PODMÍTAČŮ MODELOVÉ ŘADY SWIFTERDISC XE

S rostoucím výkonem traktorů a tlakem na stále rychlejší zvládnutí dané pracovní operace, rostou i požadavky zemědělců na široko záběrové stroje. Značka BEDNAR je v tomto segmentu dlouhodobě úspěšná. Diskové podmítače SWIFTERDISC XE jsou na trhu již dlouhou dobu. I tak se u zákazníků těší stále rostoucí oblibě a ve srovnání s konkurenčními stroji nabízí řadu zajímavých technických nebo konstrukčních řešení.

Na základě praktických zkušeností z provozu jsme pro nadcházející rok stroje výrazně inovovali a osadili novým typem výbavy. Kromě stávajících strojů SWIFTERDISC XE jsou od letošního podzimu tak k dispozici i nové modely SWIFTERDISC XE 2022.

Rychlejší otáčení na souvrati–bez nutnosti zvedání bočních rámů

Významnou novinkou u strojů SWIFTERDISC XE modelového roku 2022 je způsob otáčení na souvrati. Ve srovnání s původními modely se při otáčení na souvrati vyhlubuje pouze disková sekce a diskový podmítač se otáčí na transportních, podpěrných kolech a zadním pěchu. Toto řešení eliminuje negativní zatížení závěsu a odlehčení traktoru v souvraťové poloze stroje. Navíc nedochází k nechtěným rázům a celý proces otáčení na souvrati je rychlejší a komfortnější pro obsluhu.

Lepší kvalita práce –paralelogram zadních pěchů a přední podpěrná kola

V přední části před diskovou pracovní sekcí jsou nyní dvojitá podpěrná kola. Přední dvojitá podpěrná kola lépe stabilizují podmítač při vyšších pracovních rychlostech. Změny se projevily i u zadních pěchů. Nově jsou pěchy vybaveny paralelogramem. Toto technické řešení zaručuje, že v případě, má-li diskový podmítač dvojité zadní pěchy, oba vždy tlačí rovnoměrně na půdu. Velkou výhodou je, že zadní pěchy není nutné zdlouhavě přizpůsobovat práci.

Maximální preciznost –plynulý přechod páskového smyku

Diskové podmítače SWIFTERDISC XE jsou velice oblíbeným strojem i pro předseťovou přípravu půdy, zejména v kombinaci s malým průměrem aggressive „A“ disků a předním páskovým smykem Crushbar. U diskových podmítačů SWIFTERDISC XE MY 2022 je nově zajištěnou páskového smyku rovnoměrné zpracování půdy u přechodu z bočních sekcí na středovou sekci páskového smyku.

Pracovní záběr až 12,4 m –ideální řešení pro CTF systém

Diskové podmítače SWIFTERDISC XE modelového roku 2022 nabízíme ve dvou pracovních záběrech –10 a 12,4 metru. Větší model je díky svému pracovnímu záběru ideální volbou do systému řízeného pohybu strojů po pozemku (CTF). Větší pracovní záběr o 20 centimetrů na každé straně přispívá k dostatečnému překrytí na sebe navazujících jízd.

VIDEO