Přesné setí kukuřice je prováděno bezorebnými přesnými secími stroji John Deere Max Emerge s podtlakovým přesným výsevním ústrojím, s možností pevného přihnojení pod patu. Přesné setí je možné provádět bezorebně do strniště po meziplodinách, do podmítky i do klasicky připravené půdy po orbě.

Možnost výsevu: kukuřice, slunečnice, čiroku či soji.

Přesné secí stroje:

  • 2 x JOHN DEERE 1750 – 8 řádek s pevným přihnojením pod patu
  • JOHN DEERE 1770 NT – 12 řádek s pevným přihnojením pod patu

Naše přesné secí stroje jsou agregovány s traktory John Deere o výkonu 170 – 200 PS, které jsou navíc vybaveny satelitní navigací GreenStar s korekčním signálem SF2, a tedy s přesností navazujících jízd +/- 5 cm. Tím šetříme Vaše výdaje za spotřebované osivo i hnojivo a zvyšujeme výkonnost celé secí soupravy. Tedy rychleji zaseto s menšími náklady.

Bezorebné setí

Setí obilovin, olejnin, luskovin a trav je prováděno bezorebným pneumatickým secím strojem John Deere 750 A s pracovním záběrem 6 metrů. Setí je možné provádět bezorebně do strniště po meziplodinách, do podmítky i do klasicky připravené půdy po orbě. Možnost plynule hydraulicky nastavitelného přítlaku až 250 kg na diskovou výsevní jednotku. Možnost obnovy luk bezorebným přísevem nebo vysetím nového porostu trav.

Secí stroje jsou agregovány s traktory John Deere 170 – 200 PS

Setí secí kombinací

Setí obilovin, olejnin, luskovin a trav je prováděno secími kombinacemi LEMKEN s pracovním záběrem 6 metrů. Kombinace jsou tvořeny rotačními branami LEMKEN ZIRKON 10/600 KA a pneumatickým diskovým secím strojem LEMKEN SOLITAIR 9/600 KA. Meziřádková vzdálenost výsevních disků je 12,5 cm. Objem zásobníku osiva až 2300 litrů.

Secí stroje jsou agregovány s traktory John Deere 230 – 300 PS